Polat fitnes enjamlary Ark kebşirleme roboty

Gysga düşündiriş:

“Yooheart” -yň iň köp satylan roboty.
-Armanyň uzynlygy: 1450mm
-Torch: 350A tok üçin gaz sowadyjy fakel
- Öwrenmek we işlemek aňsat
- Az maýa goýum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Polat fitnes enjamlary Ark kebşirleme roboty

Robot welding for carbon steel 01

Haryt bilen tanyşlyk

Robot esasan ulanylýarark kebşirlemek, ýokary ygtybarlylygy we pul üçin ajaýyp gymmaty bilen.Kebşirleýiş robot boş gurluş gurluş gollary we bilekleri, içerki kebşirleýiş kabelini kebşirlemek, dar giňişlikde, ýeňil, ykjam gurluşda kebşirleýiş amalyny ýerine ýetirip bilýär.
Gorag örtügi gurup, kebşirlemek robotyny, dürli kyn şertlerde (tozan we damja) ulanyp boljakdygyna arkaýyn bolup bilersiňiz.Uly iş ýerini kebşirlemek, robotyň çalt işleýiş tizligini kebşirlemek, kebşirlemek robotynyň ýokary gaýtalanýan ýerleşiş takyklygy, kebşirleýiş programmalarynyň hilini talap edýär.

Mig welding robot  6 axis robot 02

Tehnologiýa parametrleri

Ok
Loadüklemek
Gaýtalama
Potensial
Daşky gurşaw
Agramy
Gurnama
6
6KG
± 0.08mm
3.7KVA
0-45 ℃ 20-80% RH (Forsting ýok)
170KG
/ Er / götermek
Hereket aralygy J1
J2
J3
J4
J5
J6
± 165º
'+ 80º ~ -150º
'+ 125º ~ -75º
± 170º
'+ 115º ~ -140º
± 220º
Iň ýokary tizlik J1
J2
J3
J4
J5
J6
145º / s
133º / s
145º / s
217º / s
172º / s
500º / s
Welding robot Chinese brand 03
Chinese brand industrial robot 04
2

RFQ

S: Alýumin kebşirlemek üçin Mig kebşirleýiş robotyny ulanyp bolarmy?

A. Mig kebşirleme roboty uglerod polat, poslamaýan polat, alýumin kebşirlemek üçin ulanylyp bilner.Tapawut, robot dürli materiallara gabat gelmek üçin dürli kebşirleýjini düzer.

S: Mig kebşirleýji robot beýleki marka kebşirleýjisini birleşdirip bilermi?

A. Mig kebşirleýiş roboty, OTC, Linkoln, Aotai, Megmeet we ş.m. ýaly dürli marka kebşirleýjisini birleşdirip biler.Beýleki marka kebşirleýji zerur bolsa, müşderiler muny özleri ederler.

S: Mig kebşirleýji robot daşarky oky birleşdirip bilermi?

A. Mig kebşirleýji robot daşarky oky birleşdirip biler.Moreene 3 daşarky ok birikdirilip bilner we bu oklar robot bilen sinergiýa edip biler.Has köp ok PLC arkaly birikdirilip bilner, robot I / O tagtasy arkaly signal ibermek we almak arkaly olara gözegçilik eder.

S: Programmirleme robotyny öwrenmek aňsatmy?

A.öwrenmek gaty aňsat, diňe 3 ~ 5 gün gerek, täze işçi robot programmirlemegi bilip biler.

S: Mig kebşirlemegiň doly çözgütlerini berip bilersiňizmi?

A. iş eseri barada jikme-jik maglumat berip bilseňiz, tehnikimiz size doly çözgütleri taýýarlap biler.Her çözgüt dizaýny üçin 1000 ABŞ dollary alarys.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň