Bingo MIG kebşirleýji maşyn

Bingo Mig kebşirleýiş çeşmesi

HytayWELDING SANATYDÖWLETHEMMESINI Hytayda ýakyňÜÇIN GÖRÜ ..DÜNÝÄ
Müşderilere dürli tehniki maslahat beriş we beýleki goşmaça hyzmatlar bilen üpjün etmegi ýüregine düwen kärhanalar üçin kebşirleýiş tehniki meselelerine tüýs ýürekden jogap berýär, ulanyjylar bilen bilelikde ösýär we üstünlik gazanýar.

Bizi herekete synlaň!

Kebşirleýiş ýerine ýetirijiligi

Diňe kebşirlemegiň gowy ýerine ýetirilmegi biziň maksadymyz

Meşhur model

MIG kebşirleme Güýç çeşmesi, Manual & Robot modeli, Dürli aragatnaşyk protokolyny goldaň

Pulse MIG / MAG 350 / 500IX

Tersine mono-impuls MIG / MAG gaz goragly kebşirleýji maşyn

Welding
MIG / MAG yzygiderli naprýa .eniýe
Welding
MIG / MAG impuls

Funksiýalary:
Impuls MIG / MAG, umumy MIG / MAG.
Programma pudagy:
Speedokary tizlikli otly, basyş gämisi, awtoulaglary gaýtadan gaplamak, ýahta, ýokary woltlywyklýuçatel we giňişlik bölünişi.
Aýratynlyklary:
◆ CPU + DSP doly sanly ýokary takyklyk dolandyryş ulgamy tolkun formasyna takyk gözegçilik edýär we kebşirlemegiň durnukly arkasy, aşaky bölegi, kebşirlemegiň gowy görnüşi we ýokary kebşirleýiş hili bilen impuls başyna bir damjanyň ajaýyp geçişine düşünýär;
Gurnalan kebşirleýiş hünärmenleriniň maglumat bazasyna kebşirleme tolkun formasynyň dolandyryşynyň takyk parametrleri, kebşirleýiş prosesiniň parametrleri we ýaýyň urmagy we basyş parametrleri girýär.Parametrleri sazlamak we optimal parametrler bilen awtomatiki usulda gabat gelmek amatly;
Different Bitewi / aýratyn düzediş, dürli endikleri ulanmak üçin amatly;
Two Iki basgançakly, dört basgançakly, ýörite dört basgançakly we tegelek kebşirlemegiň dört iş tertibi bar.Uly kebşirlemekdeuzyn kebşirleme tikişleri, dört basgançakly ýa-da ýörite dört basgançakly spesifikasiýa kebşirleýjileriň iş güýjüni peseldýärwe kebşirleme bogunyň hilini ýokarlandyrýar;
Special Ulanyjylaryň ýörite kebşirlemek prosesi üçin isleglerini çalt kanagatlandyrýar.Doly sanly dolandyryş usuly, enjamy üýtgetmän, programma üpjünçiligini üýtgetmek we kämilleşdirmek arkaly aýratyn zerurlyklary çeýe kanagatlandyryp biler;

MIG welding
Pulse MIG IX1
Arc welding robot
Mig welding robot
MIG welding Machine
Arc welding machine

Tehniki parametrler

Model MIG-350IX impuls MIG-500IX impuls
Bahalandyrylan giriş naprýa .eniýesi / ýygylygy Üç fazaly380V (+/-) 10% 50Hz
Bahalandyrylan giriş kuwwaty (KVA) 17.1 27.6
Bahalandyrylan giriş toky (A) 26 42
Bahalandyrylan naprýa .eniýe (V) 31.5 39
Bahalandyrylan ýük durnuklylygy (%) 100 100
Loadük götermeýän naprýa .eniýe (V) 85 85
Çykyş häzirki aralygy (A) 20 ~ 350 20 ~ 500
Çykyş naprýa rangeeniýe diapazony (V) 14 ~ 40 14 ~ 50
Kebşirleýiş siminiň diametri (mm) 0.8、1.0、1.2 0.8、1.0、1.2、1.6
Kebşirleýiş sim görnüşi Impulsyň aýratynlyklary Himiki ýadroly gaty uglerod polat / uglerod polat, poslamaýan polatdan himiki ýadro bilen poslamaýan polat 、 mis we mis garyndysy
Üznüksiz naprýa .eniýe häsiýetli CO2 uglerod polat 、 uglerod polat chemical himiki ýadroly poslamaýan polatdan / himiki ýadroly poslamaýan polatdan mis we mis garyndysy bilen uglerod polat
Sim bilen iýmitlenmegiň görnüşi Itmek / iteklemek
Gaz akymy (L / min) 15 ~ 20
Sowuklama tertibi Suw sowatmak / Howany sowatmak
Gabykdan goramak derejesi IP21S
Zolýasiýa derejesi H / B.

Pulse MIG / MAG350 / 500II
Tersine goşa impuls MIG / MAG gaz galkany kebşirleýiş enjamy

Mig welding power source

MMA CAC-A MIG / MAG
El bilen akyl taýdan gözleg impulsy
ark kebşirlemek

Mig welding power source

MIG / MAG TIG
Yzygiderli
naprýa .eniýe tok DC / AC

Funksiýalary:
Impuls MIG / MAG, umumy MIG / MAG , elde metaldan ýasalan kebşirlemek, arkany ýokary göterýän TIG we guging.
Programma pudagy:
Speedokary tizlikli otly, basyş gämisi, awtoulaglary gaýtadan gaplamak, ýahta, ýokary woltly wyklýuçatel we kosmos bölünişi.
Aýratynlyklary:
◆ CPU + DSP doly sanly ýokary takyklyk dolandyryş ulgamy tolkun formasyna takyk gözegçilik edýär we kebşirlemegiň durnukly arkasy, aşaky bölegi, kebşirlemegiň gowy görnüşi we ýokary kebşirleýiş hili bilen impuls başyna bir damjanyň ajaýyp geçişine düşünýär;
Gurnalan kebşirleýiş hünärmenleriniň maglumat bazasyna kebşirleme tolkun formasynyň dolandyryşynyň takyk parametrleri, kebşirleýiş prosesiniň parametrleri we ýaýyň urmagy we basyş parametrleri girýär.Parametrleri sazlamak we optimal parametrler bilen awtomatiki usulda gabat gelmek amatly;
Sim Doly sanly CPU gözegçilik sim bilen iýmitlenmegiň ýokary takyklyk dolandyryş ulgamy we kodlaýjy bilen sim bilen iýmitlenýän iki hereketlendiriji we iki hereketlendiriji doly sanly dolandyryş enjamy sim bilen iýmitlenmegiň ýüki üýtgese ýa-da sap naprýa .eniýe durnukly sim bilen iýmitlenmegini üpjün edýär. kebşirlemek prosesinde üýtgeýär;
Different Bitewi / aýratyn düzediş, dürli endikleri ulanmak üçin amatly;
Two Iki basgançakly, dört basgançakly, ýörite dört basgançakly we tegelek kebşirlemegiň dört iş rejesi bar.Uly spesifikasiýa uzyn kebşirleýiş tikinlerini kebşirlemekde dört basgançakly ýa-da ýörite dört basgançakly iş kebşirleýjileriň iş güýjüni peseldýär we kebşirleýiş bogunyň hilini ýokarlandyrýar;
Special Ulanyjylaryň ýörite kebşirlemek prosesi üçin isleglerini çalt kanagatlandyrýar.Doly sanly dolandyryş usuly, enjamy üýtgetmän, programma üpjünçiligini üýtgetmek we kämilleşdirmek arkaly aýratyn zerurlyklary çeýe kanagatlandyryp biler;

Pulse Mig welder
Arc welding robot
MIG welding Machine
Arc welding machine
Mig welding robot

Tehniki parametrler

Model Pulse MIG-350II Pulse MIG-500II
Bahalandyrylan giriş naprýa .eniýesi / ýygylygy Üç fazaly380V (+/-) 10% 50Hz
Bahalandyrylan giriş kuwwaty (KVA) 17.1 27.6
Bahalandyrylan giriş toky (A) 26 42
Bahalandyrylan naprýa .eniýe (V) 31.5 39
Bahalandyrylan ýük durnuklylygy (%) 60 60
Loadük götermeýän naprýa .eniýe (V) 85 85
Çykyş häzirki aralygy (A) 20 ~ 350 20 ~ 500
Çykyş naprýa rangeeniýe diapazony (V) 14 ~ 40 14 ~ 50
Kebşirleýiş siminiň diametri (mm) 0.8、1.0、1.2 0.8、1.0、1.2、1.6、2.0
Kebşirleýiş sim görnüşi Impuls aýratynlyklary Himiki ýadroly gaty uglerod polat / uglerod polat chemical poslamaýan polat gaty / poslamaýan polat himiki ýadro Al-Mg garyndysy 、 arassa alýumin we Al-Si garyndysy 、 mis we mis garyndysy
Hemişelik naprýa .eniýe häsiýetli CO2 uglerod polat 、 uglerod polat chemical himiki ýadroly uglerod polat
Sim bilen iýmitlenmegiň görnüşi Itmek / iteklemek
Gaz akymy (L / min) 15 ~ 20
Sowuklama tertibi Suw sowatmak / Howany sowatmak
Gabykdan goramak derejesi IP21S
Zolýasiýa derejesi H / B.

MIG -M350/500/630
Tersine CO2 gaz goragly kebşirleýiş enjamy

Welding

MIG / MAG
Yzygiderli
naprýa .eniýe

Funksiýalary:
MIG / MAG gaz goragly kebşirleýiş enjamy, metaldan ýasalan kebşirlemek.
Programma pudagy:
Gämi gurluşygy, konteýner, in engineeringener enjamlary, nebithimiýa we polat gurluşy.
Aýratynlyklary:
◆ Kebşirlemegiň durnukly ýaýy, aşaky bölegi, kebşirlemegiň gowy görnüşi we kebşirlemegiň ýokary hili bar;Kebşirleýiş tolkun formasyna gözegçilik etmegiň takyk parametrleri, kebşirleýiş prosesiniň parametrleri we ýaýyň urmagy we basyş parametrleri bar.Parametrleri sazlamak we optimal parametrler bilen awtomatiki usulda gabat gelmek amatly;
◆ Ulanyjylar özüni saklap bilýärler.kebşirleýiş prosesiniň kesgitlenen parametrleri we kebşirleýiş işini dolandyrmak we kebşirleýiş prosesiniň parametrlerini ýatda saklamak we ulanmak arkaly şol bir stansiýanyň dürli kebşirlemegine amatlylygy üpjün etmek;

MIG welding
MIG 1
Arc welding robot
MIG welding Machine
Mig welding robot
Arc welding machine

Mugallymçylyk parametrleri

Model MIG- 350M MIG- 500M MIG-630M
Bahalandyrylan giriş naprýa .eniýesi / ýygylygy Üç faza380V (+/-) 10% 50Hz
Bahalandyrylan giriş güýji (KVA) 16.5 27.6 36
Bahalandyrylan giriş toky (A) 25 42 54
Bahalandyrylan naprýa .eniýe (V) 31.5 39 44
Bahalandyrylan ýük durnuklylygy (%) 100 100 60
Loadük götermeýän naprýa .eniýe (V 68 68 86
Çykyş häzirki aralygy (A) 60 ~ 350 60 ~ 500 60 ~ 630
Çykyş naprýa rangeeniýe diapazony (V) 15 ~ 40 15 ~ 50 15 ~ 50
Kebşirleýiş siminiň diametri (mm) 0.8、1.0、1.2 1.0、1.2、1.6 1.0、1.2、1.6
Sim bilen iýmitlenmegiň görnüşi Iteklemek
Gunaragyň sowadyş tertibi Suw sowatmak / Howany sowatmak
Gabykdan goramak derejesi IP21S
Zolýasiýa derejesi H / B.
   

ARC315/400/500/630/1000/1250/1500

Tersine DC ýaý kebşirleýji

MMA welder

MMA
El bilen akyl
ark kebşirlemek

Gouging

CAC-A
Gözlemek

Funksiýalary:
El bilen demir kebşirlemek.
Kebşirlenýän metallar:
Uglerod polat we guýma demir.
Aýratynlyklary:
Control Dolandyryş panelinde iň amatly dizaýn we sanly displeý bar we
kebşirleýiş tokyny takyk sazlap bolýar;
C Arkanyň urýan tokyny aýratyn sazlap bolýar we onuň içinde bar
ajaýyp ýaýyň ajaýyp ýerine ýetirijiligi;
Arc ýaýyň toguny aýratyn sazlap bolýar;
◆ Temperaturany goramak ýaly howpsuzlygy goramak funksiýalary bar,
aşa tokdan goramak we gysga utgaşdyryjy gorag.

High  Power Welder
Arc 1
Arc welding robot
MIG welding Machine
Mig welding robot
Arc welding machine

Mugallymçylyk parametri 

Model ARC-315 ARC-400 ARC-500 ARC-630 ARC-1000 ARC-1500
Bahalandyrylan giriş naprýa .eniýesi / ýygylygy Üç fazaly380V (+/-) 10% 50Hz
Bahalandyrylan giriş kuwwaty (KVA) 11.2 18.4 25 31.6 55 89
Bahalandyrylan giriş toky (A) 17 28 38 52 83 140
Bahalandyrylan naprýa .eniýe (V) 32.6 36 40 44 60 70
Bahalandyrylan ýük durnuklylygy (%) 60
Loadük götermeýän naprýa .eniýe (V) 70 70 81 86 86 86
Çykyş häzirki aralygy (A) 30 ~ 315 40 ~ 400 50 ~ 500 63 ~ 630 63 ~ 1000 63-1500
Gabykdan goramak derejesi IP21S
Zolýasiýa derejesi H / B.
sowadyş tertibi Howany sowatmak

 

BIZ REARADY ..

BINGOyzygiderli gözleýär we ösdürýärakylly kebşirleýiş tehnologiýasykebşirleme enjamlaryna has köp rugsat beriňglobal git

BIZ GEÇ. .RIS

Indi oňa täsir edildi we makullandyköp ýurt tarapyndangeljekde

BIZ AWRATY ..

Has köp serişde goýarysüznüksiz gözleg we önümçiliköňe githiç wagt durma

Durnukly gatnaşyk.Durnukly goldaw

Uzak möhletli hyzmatdaşlyk, uzak möhletli hyzmat