Megmeet akylly sanly kebşirleýiş enjamy

Gysga düşündiriş:

Megmeet, elektrik dolandyryşy we energiýany tygşytlamak üçin öňdebaryjy çözgüt üpjün ediji.
“Megmeet” -iň esasy işi akylly öý enjamlaryny, senagat awtomatlaşdyryş we dolandyryş enjamlaryny we
ýöriteleşdirilen elektrik önümleri.Önümlerimiz asyl enjamlar tekiz panelli displeýleri, lukmançylyk enjamlaryny, telekom önümlerini, IT enjamlaryny, transport önümlerini, ýokary netijelilik yşyklandyryjy we elektrik ulaglaryny öndürijiler tarapyndan giňden ulanylýar;Megmeet “Milli ýokary tehnologiýaly kärhanalar” hökmünde sylaglanýar.2013-nji ýylda döredileninden bäri Megmeet çalt ösüşi başdan geçirdi.Zehin işgärimize we
tehnologiýa artykmaçlygy, Megmeet, ISO9001, ISO14001, ISO13485 we ISO16949 hasaba alnan synag we önümçilik platformasy bolan R&D söz synpyny işe girizdi.Megmeet bu gurnama bilen 40-dan gowrak ýurtdan 600-den gowrak müşderini gazandy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Megmeet Welder

2003-nji ýylda guruldy

TOP 3 Hytaýda

Megmeet profil

MEGMEET

Işgär:
                       3200+

Ylmy-barlag inersenerleri:
                       650+

100+
Hyzmatdaşlar

plus

200+
Huawei & Emerson-dan

12+
Nusgawy modeller

400+
Patentler

8 gözleg we barlag merkezi
2 Önümçilik esaslary

Pes çykdajylar ýokary girdejini aňladýar

 1. Pes iş wagty bilen tygşytlamak.Öz-özüňi goramak dizaýny bilen, güýç çeşmeleri metrde säwlik kody görkezer.Rorsalňyşlyklar aýrylandan soň ulgam adaty işe gaýdyp geler.Arakesmeleriň we iş wagtynyň kesilmegi öňüni alar.
 2. Pes energiýa sarp etmek bilen tygşytlamak.7 KWt güýji sarp etmek, tiristor (SCR) kebşirleýiş maşynlary bilen deňeşdirilende, MIG simleriniň her bir aýlawyny kebşirländen soň tygşytlanýar.
 3. Dürli galyňlygy kanagatlandyrmak ukyby bilen tygşytlamak.Dürli çykýan tok üçin kebşirleýiş öndürijiligi kanagatlanarly derejede saklanýar.
 4. Kebşirleýiş prosedurasynyň spesifikasiýasyny programma üpjünçiligini täzelemek bilen tygşytlamak.Täze kebşirleme prosesi talap edilenden soň, ahyrky ulanyjylar düýbünden täze kebşirleýiş ulgamyna maýa goýmagyň ýerine kebşirleýiş programma üpjünçiligini täzeläp bilerler.
 5. Kebşirleýişiň hiline gözegçilik etmek.Gulplamak funksiýasy bilen, ýerdäki QC dolandyryjylary kebşirleýjiler tarapyndan kebşirleme spesifikasiýasynyň gereksiz üýtgemeginiň öňüni alyp bilerler.Barlagyň bahasy esasan tygşytlanar.
 6. Topar dolandyryş ulgamyny tygşytlamak.Topar dolandyryş ulgamy bolan SMARC, köp sanly kebşirleýiş energiýa çeşmelerini MES bilen baglanyşdyrmagy başarýar.Dolandyryş çykdajylary, kebşirleýiş spesifikasiýasyna gözegçilik etmek, maglumatlary ýygnamak we seljermek arkaly köp tygşytlanar.

Spesifikasiýa

Ehave CM 500H / 500/400/350/250
Artsen Plus 500/400/350 D / P / Q seriýasy
Artsen CM / PM seriýasy
Arten CM 500C
Dex DM / PM 3000 (S) seriýasy
Ehave CM 500H / 500/400/350/250
Gollanma Ehave CM 500 H. Ehave CM 500 Ehave CM 400 Ehave CM 350 Ehave CM 250
Robotika Ehave CM 500 H AR Ehave CM 500 AR Ehave CM 400 AR Ehave CM 350 AR Ehave CM 250 AR
Dolandyryş tertibi Doly sanly gözegçilik
Bahalandyrylan girişNaprýa .eniýe AC 3PH 380V +/- 25% (3PH 250V ~ 3PH 475V)
Giriş ýygylygy 30 ~ 80 HZ
Bahalandyrylan giriş güýji 24 KVA 22.3 KVA 16.8 KVA 13.5 KVA 8 KVA
Kuwwat faktory 0.93 0.93 0.94 0.94 0.94
Netijelilik 86%
OCV baha berildi 75 V. 73.3V 63.7V 63.7V 63.7V
Bahalandyrylan çykyş akymy 30 ~ 500A 30 ~ 500A 30 ~ 400A 30 ~ 400A 30 ~ 400A
Bahalandyrylan çykyş naprýa .eniýesi 12 ~ 45V 12 ~ 45V 12 ~ 38V 12 ~ 38V 12 ~ 38V
Wezipe sikli 500A 100% @ 40 ° C. 500A 60% @ 40 ° C.390A 100% @ 40 ° C. 400A 60% @ 40 ° C.310A 100% @ 40 ° C. 350A 60% @ 40 ° C.271A 100% @ 40 ° C. 250A 100% @ 40 ° C.190A 100% @ 40 ° C.
Ulanylýan material Uglerod polat
KebşirlemekAmal CO2 / MAG / FCAW / MMA
Sim diametri .01.0 / 1.2 / 1,6 mm φ0.8 / 1.0 / 1,2 mm
KebşirlemekIşleýişReodeim 2T / 4T / Gaýtalanýan 4T / Spot kebşirlemek
ParametrKanal 10 (Standart)
Induksion çäk (ýumşak / güýçli ýaý) -9 ~ +9
AragatnaşykRobot bilenDolandyryjy Analog
GoraglyAragatnaşykInterfeýs BOLAR
Sowuklama tertibi Akylly howa sowady
Sim bilen iýmitlendirmekTizlik 1,4 ~ 24 m / min
ElektromagnitGabat gelmek IEC60974: 10 EMS
ZolýasiýaBaha H
IngressGorag IP23S
GoragGarşysynaNingyldyrym D synpy (6000V / 3000A)
IşlemekTemperatura &Çyglylyk -39 ° C ~ + 50 ° C;Çyglylyk ≤ 95%;
Ölçegi (L /W / H) 620x 300 x 480 mm
Jemi agram 52 KG 52 KG 48 KG 48 KG 48 KG
Artsen Plus 500/400/350 D / P / Q seriýasy
Gollanma Arten Plus 500 D / P / Q. Arten Plus 400 D / P / Q. Arten Plus 350 D / P / Q.
Robotika Arten Plus 500 D / P / QR Arten Plus 400 D / P / QR Artsen Plus 350 D / P / QR
Dolandyryş tertibi Doly sanly gözegçilik
Bahalandyrylan giriş naprýa .eniýesi AC 3PH 380V +/- 25% (3PH 250V ~ 3PH 475V) AC3PH 380V +/- 25%(3PH 250V ~ 3PH 475V)AC 3PH 220V +/- 15%(3PH 187V ~ 3PH 254V)
Giriş ýygylygy 45 ~ 65 HZ
Bahalandyrylan giriş güýji 24 KVA 22.3 KVA 16.8 KVA
Kuwwat faktory 0.93
Netijelilik 87%
OCV baha berildi 85 V.
Bahalandyrylan çykyş akymy 30 ~ 500 A. 30 ~ 500 A. 30 ~ 400 A.
Bahalandyrylan çykyş naprýa .eniýesi 12 ~ 45 V (0,1V-de takyklyk)
Wezipe sikli 500A / 39V 60% @ 40 ° C.387A / 33.5V 100% @ 40 ° C. 400A / 34V 100% @ 40 ° C. 350A / 33.5V 60% @ 40 ° C.270A / 27.5V 100% @ 40 ° C.
Ulanylýan material D: Uglerod polat / poslamaýan polatS: Uglerod polat / poslamaýan polatS: Uglerod polat / Poslamaýan Polat / Alýumin Ally
Kebşirleýiş prosesi D: MIG / MAG / CO2;Pes ýaýran;D: MIG / MAG / CO2;Pes ýaýran;Gysga ýaýly impulsS: MIG / MAG / CO2; pes ýaýran;Gysga ýaýly impuls
Sim diametri φ0.8 / 0.9 / 1.0 / 1.2 / 1,6 mm
Kebşirleýiş tertibi 2T / 4T / Specialörite 4T / Spot kebşirlemek / Kebşirlemek
Induksion çäk (ýumşak / güýçli ýaý) -7 ~ +7
Fakel funksiýasyny iteklemek (1) Hawa
Robot dolandyryjysy bilen aragatnaşyk Analog;EnjamNet;Açyp bilersiňiz;MEGMEET BOLAR;EtherNet / IP (2)
Simli iýmitlendirijide sanly ölçeg Hawa
Sowuklama tertibi Howa sowadyjy;Suw sowadyjy (islege görä)
Elektromagnit utgaşyklygy IEC60974: 10 EMS
Ulationzolýasiýa derejesi H
Ingressi goramak IP 23S
Lightyldyrymdan goramak D synpy (6000V / 3000A)
Iş temperaturasy we çyglylyk -39 ° C ~ + 50 ° C;Çyglylyk 95%;
Ölçegi (L / W / H) 620x 300 x 480 mm
Jemi agram 52 KG

 

Artsen CM / PM seriýasy
Gollanma Artsen PM 500 F / N / AS / AD ll Arten CM 500 ll Arten PM 400 F / N / AS / AD ll Arten CM 400 ll
Robotika Arten PM 500 F / N / AS / AD R ll Arten CM 500 R ll Artsen PM 400 F / N / AS / AD R ll Arten CM 400 Rl
Dolandyryş tertibi Doly sanly gözegçilik
Bahalandyrylan giriş naprýa .eniýesi AC 3PH 380V +/- 25% (3PH 250V ~ 3PH 475V)
Giriş ýygylygy 30 ~ 80 HZ
Bahalandyrylan giriş güýji 24 KVA 22.3 KVA 19.7 KVA / 18KW 15 KVA / 12.7KW
Kuwwat faktory 0.93
Netijelilik 87%
OCV baha berildi 73.3 V.
Bahalandyrylan çykyş akymy 30 ~ 500 A. 30 ~ 500 A. 30 ~ 400 A. 30 ~ 400 A.
Bahalandyrylan çykyş naprýa .eniýesi 12 ~ 45 V (0,1V-de takyklyk)
Wezipe sikli 500A 60% @ 40 ° C.390A 100% @ 40 ° C. 500A 60% @ 40 ° C.390A 100% @ 40 ° C. 400A 100% @ 40 ° C. 400A 100% @ 40 ° C.
Ulanylýan material F: Uglerod polatN: Uglerod polat / Poslamaýan polatAS / AD: Uglerod polat /Poslamaýan polat / alýumin garyndysy Uglerod polat F: Uglerod polatN: Uglerod polat / Poslamaýan polatAS / AD: Uglerod polat /Poslamaýan polat / alýumin garyndysy Uglerod polat
Kebşirleýiş prosesi VMIG / MAG / CO2Pulse MIG / MAGIki gezek impuls MIG / MAG MIG / MAG / CO2 MIG / MAG / CO2Pulse MIG / MAGIki gezek impuls MIG / MAG MIG / MAG / CO2
Sim diametri φ0.8 / 1.0 / 1.2 / 1,6 mm φ0.8 / 1.0 / 1,2 mm
Kebşirleýiş tertibi 2T / 4T / Specialörite 4T / Spot kebşirlemek
Parametr kanaly 50 (Standart)
Induksion çäk (ýumşak / güýçli ýaý) -9 ~ +9
Fakel funksiýasyny iteklemek (1) Hawa
Robot dolandyryjysy bilen aragatnaşyk Analog;EnjamNet;Açyp bilersiňiz;MEGMEET BOLAR;EtherNetIP (2)
Simli iýmitlendirijide sanly ölçeg Hawa
Sowuklama tertibi Howa sowadyjy;Suw sowadyjy (islege görä)
Elektromagnit utgaşyklygy IEC60974: 10 EMS
Ulationzolýasiýa derejesi H
Ingressi goramak IP 23S
Lightyldyrymdan goramak D synpy (6000V / 3000A)
Iş temperaturasy we çyglylyk -39 ° C ~ + 50C;Çyglylyk ≤ 95%;
Ölçegi (L / W / H) 620x300x480mm
Jemi agram 52KG

 

Arten CM 500C
  Arten CM 500C
Dolandyryş tertibi Doly sanly gözegçilik
Daşaýjy-tolkun aragatnaşygy Speedokary tizlikli iki taraplaýyn sanly daşaýjy tolkun aragatnaşygy
Bahalandyrylan giriş naprýa .eniýesi AC 3PH 380V +/- 25% (3PH 250V ~ 3PH 475V)
Giriş ýygylygy 30 ~ 80 HZ
Bahalandyrylan giriş güýji 24 KVA
Kuwwat faktory 0.93
Netijelilik 86%
OCV baha berildi 75V
Bahalandyrylan çykyş akymy 50 ~ 500 A.
Bahalandyrylan çykyş naprýa .eniýesi 12 ~ 50 V (0,1V-de takyklyk)
Wezipe sikli 500A / 39V 100% @ 40 ° C.
Ulanylýan material Uglerod polat
Kebşirleýiş prosesi CO2 / MAG / FCAW / MMA
Sim diametri .01.0 / 1.2 / 1.4 / 1,6 mm
Kebşirleýiş tertibi 2T / 4T / Specialörite 4T
Parametr kanaly 10 (Standart)
Induksion çäk (ýumşak / güýçli ýaý) -9 ~ +9
Goragly aragatnaşyk interfeýsi BOLAR
Sowuklama tertibi Howa sowady
Simli iýmitlendirijide sanly ölçeg Hawa
Sim bilen iýmitlendiriş tizligi 1,4 ~ 24 m / min
Elektromagnit utgaşyklygy IEC60974: 10 EMS
Ingressi goramak IP 23S
Ulationzolýasiýa derejesi H
Lightyldyrymdan goramak D synpy (6000V / 3000A)
Iş temperaturasy -39 ° C ~ + 50 ° C.
Ölçegi (L / W / H) 620x300x480mm
Jemi agram 52 KG

 

Dex DM / PM 3000 (S) seriýasy

Gollanma

Dex DM 3000

Dex DM 3000 S.

Dex PM 3000

Dex PM 3000 S.

Robotika

-

Dex DM 3000 R.

-

Dex PM 3000 R.

Dolandyryş tertibi

Doly sanly gözegçilik

Bahalandyrylan giriş naprýa .eniýesi

AC 3PH 380V -15% ~ + 21% (3PH 323V ~ 3PH 460V)

Giriş ýygylygy

45 ~ 65 HZ

Bahalandyrylan giriş güýji

9.2KVA / 8,7 KWt

Kuwwat faktory

0.94

Netijelilik

81% (210A / 24.5V)

OCV baha berildi

54.2 V.

Bahalandyrylan çykyş akymy

280 A.

Çykyş häzirki aralygy

30A ~ 300A

Bahalandyrylan çykyş naprýa .eniýesi

12 ~ 30 V (0,1V-de takyklyk)

Wezipe sikli

280A / 28V 60% @ 40 ° C.

217A / 24.9V 100% @ 40 ° C.

Ulanylýan material

Uglerod polat / poslamaýan polat

Uglerod polat / poslamaýan polat / alýumin garyndysy

Kebşirleýiş prosesi

MIG / MAG / CO2 / MMA

MIG / MAG / CO2 / MMA

Pulse MIG / MAG

Iki gezek impuls MIG / MAG

Sim diametri

0.8 / 0.9 / 1.0 / 1,2 mm

Kebşirleýiş tertibi

2T

2T / 4T / Specialörite 4T

Parametr kanaly

50 (Standart)

Induksion çäk (ýumşak / güýçli ýaý)

-9 ~ +9

Robot dolandyryjysy bilen aragatnaşyk

-

Analog;

EnjamNet;

Açyp bilersiňiz;

MEGMEET BOLAR;

EtherNet / IP

-

Analog;

EnjamNet;

Açyp bilersiňiz;

MEGMEET BOLAR;

EtherNet / IP

Simli iýmitlendirijide sanly ölçeg

-

Hawa

-

Hawa

Sanly ýapyk görnüş

metr (A / V)

Sowuklama tertibi

Howa sowadyjy;Suw sowadyjy (islege görä)

Sim bilen iýmitlendiriş tizligi

1,4 ~ 28 m / min

Elektromagnit utgaşyklygy

IEC60974: 10 EMS

Ulationzolýasiýa derejesi

H

Ingressi goramak

IP 23S

Lightyldyrymdan goramak

D synpy (6000V / 3000A)

Iş temperaturasy we çyglylyk

-40 ° C ~ + 70 ° C;Çyglylyk 95%;

Ölçegi (L / W / H)

610x260x398mm

Jemi agram

25.4 KG

23.7 KG

25.4 KG

23.7 KG

Ulanyjy üçin amatly dizaýn: ulanmak üçin amatly

welder

Ussat kebşirleýjiler üçin aňsat dizaýn

 • Anti-silkmek üçin gurlan funksiýa
 • Synergi dolandyryşynyň açyk / öçürilen görnüşi
 • Yzygiderli aralaşmagyň opsiýasy / öçürilmegi
welding machine

Gulplama funksiýasy

 • Daşarky enjam bolmasa, öň panelde gulplama paroly gurup bolýar.Talap edilýän kebşirleýiş aýratynlyklary gereksiz üýtgemelerden berk saklanar.Dolandyryş we gözleg çykdajylary arzanladylar, kebşirlemegiň hili üpjün ediler.
Power source

Önümçiligiň çalt dikeldilmegi

 • Içerki gurluş we modully dizaýn ygtybarlylygy ýokarlandyrýar.Aýyrmak we gaýtadan ýygnamak wagt sarp edişinde gysga bolar.
 • Kuwwat çeşmesi tutuş ulgamdaky näsazlygy ýüze çykarmak üçin niýetlenendir.Erroralňyş kody görkeziler, ýöne tok çeşmesi zaýalanmaz.

Robot kebşirleýji programmalar

Megmeet kebşirleýiş enjamy bilen Honyen roboty

Megmeet sanly kebşirleme çeşmesi bolan “Yooheart” roboty

Megmeet Müşderi

megmeet customer

Biz hakda

“Yooheart” zawody, kiçi we orta önümçilik kärhanalary üçin ýokary derejeli senagat robot önümlerini köp ýyllap üpjün etmegi, awtomatlaşdyrmagyň derejesini ýokarlandyrmagy we zähmet we hemmetaraplaýyn önümçilik çykdajylaryny azaltmagy maksat edinýär.

Kategoriýalar

Biz bilen habarlaşyň

Anhui welaýatynyň Suançeng şäheri, Feikai ofisi Baijianshan Road
WhatsApp: +8614739760504
Email ID: sales@yooheart-robot.com


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň