Takyk azaltmak dişli RV-C seriýasy

Gysga düşündiriş:

Takyklygy azaltmak Diş RV-C seriýasy, Uly içi boş dykyzlyk, doly möhürlenen, nol arkaýynlyk, uly tork, ýokary ýerleşiş takyklygy we gaýtalanma, uly burulýan berklik we agdarma berkligi, kiçi göwrüm, ýeňil agram, uly tizlik gatnaşygy, ýokary netijelilik, uzak ömür, ýönekeý gurnama.
RV-C reduktory üçin ulanylyp bilner: Gämi gurluşygy, Medisina senagaty, Akyl senagaty, Takyk senagat, Howpsuzlyk senagaty, Elektromehanika senagaty, Agyr senagat, Maşyn senagaty.


 • Aýratynlyk 1:Boş şahanyň gurluşy
 • 2-nji aýratynlyk:Top podşipnikleri birleşdirilen
 • 3-nji aýratynlyk:Iki basgançak azaltmak
 • 4-nji aýratynlyk:Iki tarap hem goldaw berdi
 • Aýratynlyk 5:Aragatnaşyk elementleri
 • 6-njy aýratynlyk:Pin-dişli gurluş dizaýny
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Takyklygy azaltmak Diş RV-C seriýaly reduktor

  YH RV-C, 1-den ybarat iki basgançakly dişli reduktorstplanetar dişli reduktoryň tapgyry we 2ndsikloidal pin tigirli reduktoryň tapgyry.Ilkinji tizligi azaltmak, merkezi dişli uly dişli we dişli azaltma gatnaşygy esasynda planeta dişli arasynda birleşdirmek arkaly gazanylýar.Planeta esbaplary krank miline birikdirildi we krank miliniň aýlanmagy sikloid diskiň eksantrik aýlanmagyna sebäp bolýar.Bu ikinji tizligi peseltmäge ýetýär we şeýlelik bilen, çatryk 360 gradus aýlansa.Sikloid disk bir dişini ters tarapa aýlar

  Işleýiş ýörelgesi

  1. Sikloid disk

  2. Planeta enjamlary

  3.Krank mil

  4. Iňňe jaýy

  5. Çeňňek

   

   

  How RV-C reducer works 1

  Gurluşy

  RV -C constructure

  1. Çep planetar dişli göteriji 6. Sag planeta dişli göteriji

  2. Tigirli jaý 7. Öý merkezi

  3. Pin 8. Giriş göterijisi

  4. Sikloid disk 9. Planeta enjamlary

  5. Esasy podşipnik 10. Krank mil

   

  Tehnologiýa parametrleri

  Model RV-10C RV-27C RV-50C
  Standart gatnaşygy 27 36.57 32.54
  Bahalandyrylan tork (NM) 98 265 490
  Rugsat berilýän tork (Nm) 245 662 1225
  Wagtlaýyn max. rugsat berilýän tork (Nm) 490 1323 2450
  Bahalandyrylan çykyş tizligi (RPM) 15 15 15
  Rugsat berilýän çykyş tizligi: paç gatnaşygy 100% (salgylanma bahasy) 80 60 50
  Bahalandyrylan hyzmat möhleti (h) 6000 6000 6000
  Yza gaýtmak / ýitirmek (arc.min) 1/1 1/1 1/1
  Burulýan berklik (merkezi baha) (Nm / arc.min) 47 147 255
  Rugsat berilýän pursat (Nm) 868 980 1764-nji ýyl
  Rugsat berilýän zyňylýan ýük (N) 5880 8820 11760

  Demensiýa ululygy

  Model RV-10C RV-27C RV-50C
  A (mm) 147 182 22.5
  B (mm) 110h7 140h7 176h7
  C (mm) 31 43 57
  D (mm) 49.5 57.5 68
  E (mm) 26.35 ± 0.6 31.35 ± 0.65 34.35 ± 0.65

  Aýratynlyklary

  RV-50C

  RV-10C

  RV-27C

  1 , Boş şahanyň gurluşy

  Robot kabelleri we çyzyklary üçin aňsat ulanmak dişli geçýär

  Köp ätiýaçlyk tygşytlaň, ýönekeýleşdirmek;

  2, Top podşipnikleri birleşdirilen

  Ygtybarlylygy ýokarlandyrmak we çykdajylary azaltmak üçin gowy;

  3, Iki basgançak azaltmak

  Wibrasiýa we inersiýany azaltmak üçin gowy

  4, Iki tarap hem goldady

  Az yrgyldy, ýokary ýük göterijiligi bilen burulýan berklik üçin gowy

  5, Aragatnaşyk elementleri

  Efficiencyokary netijelilik, uzak ömür we pes yza gaýtmak

  6, Pin-dişli gurluş dizaýny

  Loadokary ýük göterijiligi bilen pes yza gaýtmak

  Zawodyň umumy syny

  Gündelik hyzmat we atyşda kynçylyk

  Barlag elementi Kynçylyk Sebäp Işlemek usuly
  Şowhun Adatdan daşary ses ýa-da

  Sesiň ýiti üýtgemegi

  Azaldýan zeper ýetdi Reduktory çalyşyň
  Gurmak meselesi Gurluşy barlaň
  Wibrasiýa Uly yrgyldy

  Wibrasiýa ýokarlanýar

  Azaldýan zeper ýetdi Reduktory çalyşyň
  Gurmak meselesi Gurluşy barlaň
  Faceerüsti temperatura Faceerüsti temperatura birden ýokarlanýar Nebit ýetmezçiligi ýa-da ýagyň ýaramazlaşmagy Greag goşuň ýa-da çalşyň
  Bahalandyrylan ýük ýa-da tizlik Loadüküň ýa-da bahanyň bahasyna tizligini azaltmak
  bolt  

  Bolt boş

  bolt momenti ýeterlik däl  

  Talap edilişi ýaly berkidiji bolt

  nebitiň syzmagy Surfaceeriň üstündäki ýagyň syzmagy Çatrykdaky obýekt çatrykdaky arassa ohekt
  O halka zeper ýetdi O halkany çalyşyň
  takyklygy Reduktoryň boşlugy ulalýar Dişli aşgazan Reduktory çalyşyň

  KERTIFIKASI .A

  Resmi kepillendirilen hil kepilligi

  FQA

  S: Dişli guty / tizlik reduktoryny saýlanymda näme bermeli?
  J: Iň oňat usul, motor çyzgysyny parametrler bilen üpjün etmekdir.Biziň inerenerimiz, salgylanma üçin iň amatly dişli guty modelini barlar we maslahat berer.
  Ora-da aşakdaky spesifikasiýany hem berip bilersiňiz:
  1) Görnüşi, modeli we torky.
  2) gatnaşygy ýa-da çykyş tizligi
  3) Iş ýagdaýy we birikdiriş usuly
  4) Hil we oturdylan maşynyň ady
  5) Giriş tertibi we giriş tizligi
  6) Motor markasynyň modeli ýa-da flanes we motor şahasynyň ululygy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň