Takyk azaltmak dişli RV-E Reduker

Gysga düşündiriş:

Azaltma dişli RV, planosentrik azaltma dişli mehanizmini ulanýan takyk hereketi dolandyrmak üçin azaldyjy enjam.Bu azaltma dişli dizaýn, şol bir wagtyň özünde köp sanly dişli dişler sebäpli ykjam beden bilen artykmaç ýüküň garşysyna berklikde we garşylykda artykmaçlyklara eýedir.Mundan başga-da, minimal yza gaýtmak, aýlanma titremesi we pes inerita çalt tizlenmä, tekiz herekete we takyk ýerleşişe sebäp bolýar.


 • Aýratynlyk 1:Minimal yrgyldy
 • 2-nji aýratynlyk:Azaltmak derejeleriniň giň gerimi
 • 3-nji aýratynlyk:Torokary tork dykyzlygy
 • 4-nji aýratynlyk:Shockokary zarba garşylygy
 • Aýratynlyk 5:Rokary berklik
 • 6-njy aýratynlyk:Highokary takyklyk
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Takyklygy azaltmak Diş RV reduktory

  2011-nji ýyldan bäri “Yunhua” kompaniýasy RV reduktoryny öndürmek we satmak üçin gözleg we ösüş işlerine başlady.

  Geçiriş pudagynyň esasy bölekleri hökmünde reduktorlarymyz senagat robotlarynda we pozisiýasynda, demir ýol tranzitinde, awtoulagda we beýleki ugurlarda ulanylýar.

  Täze we köne “Yunhua” tehnikiniň yzygiderli tagallalary bilen, “Yunhua” reduktorynyň “E” we “C” seriýalary bazardaky kynçylyklara çydady,

  takyklygyny yzygiderli ýokarlandyryň we ulanyjylar üçin baha dörediň.

   

  Programma meýdany

  Senagat roboty

   

  Positionerleşiji

   

  Windel turbinaly generator

   

  Gurluşyk enjamlary

   

  Awtomatiki gapylar

   

  Tankerler

   

  Tehnologiýa parametrleri

  Model RV-20E RV-40E RV-80E RV-110E RV-160E RV-320E
  Standart gatnaşygy 57

  81

  105

  121

  141

  161

  57

  81

  105

  121

  153

  57

  81

  101

  121

  153

  81

  111

  161

  175.28

  81

  101

  129

  145

  171

  81

  101

  118.5

  129

  141

  153

  171

  185

  201

  Bahalandyrylan tork (NM) 167 412 784 1078 1568 3136
  Rugsat berilýän tork (Nm) 412 1029 1960 2695 3920 7840
  Wagtlaýyn max. rugsat berilýän tork (Nm) 833 2058 3920 5390 7840 15680
  Bahalandyrylan çykyş tizligi (RPM) 15 15 15 15 15 15
  Rugsat berilýän çykyş tizligi: paç gatnaşygy 100% (salgylanma bahasy) 75 70 70 50 45 35
  Bahalandyrylan hyzmat möhleti (h) 6000 6000 6000 6000 6000 6000
  Yza gaýtmak / ýitirmek (arc.min) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
  Burulýan berklik (merkezi baha) (Nm / arc.min) 49 108 196 294 392 980
  Rugsat berilýän pursat (Nm) 882 1666-njy ýyl 2156 2940 3920 7056
  Rugsat berilýän zyňylýan ýük (N) 3920 5194 7840 10780 14700 19600

  Demensiýa ululygy

  Model RV-20E RV-40E RV-80E RV-110E RV-160E RV-320E
  A (mm) 65 76 84 92.5 104 125
  B (mm) 145 190 222 244h7 280h7 325h7
  C (mm) 105h6 135h7 160h7 182h7 204h7 245h7
  D (mm) 123h7 160h7 190h7 244h7 280h7 325h7

  Aýratynlyklary

  _DSC0286

  Toplumlaýyn burç toplary

  Peýdalary: ygtybarlylygy ýokarlandyrýar

  Umumy çykdajylary peseldýär

  Aýratynlandyrylan: Gurlan burçly şar görnüşli gurluşyk daşarky ýükleri goldamak ukybyny ýokarlandyrýar, pursatyň berkligini we iň ýokary rugsat berilýän pursaty ýokarlandyrýar.

  2 Tapgyryň azalmagy

  Peýdalary: titremäni peseldýär, inersiýany peseldýär

  RV dişliniň pes tizlikli aýlanmagyna sebäp bolan titremäni peseldýär Motoryň birleşdiriji böleginiň kiçelmegi inersiýany peseldýär

  _DSC0213

  Mainhli esasy elementler iki tarapdan hem goldanýar

  Peýdalary:

  Has ýokary burçly berklik

  Az yrgyldy

  Shockokary zarba ýüklemek ukyby

  Aragatnaşyk elementleri

  Peýdalary:

  Ajaýyp başlangyç netijeliligi

  Pes köýnek we uzak ömür

  Pes yza gaýtmak

  _DSC0270

  Diş we dişli gurluş

  Peýdalary

  Ajaýyp başlangyç netijeliligi

  Pes köýnek we uzak ömür

  Pes yza gaýtmak

  RV-E Reduker modeli

  RV-20E

  RV-40E

  RV-80E

  RV-110E

  Gündelik hyzmat we atyşda kynçylyk

  Barlag elementi Kynçylyk Sebäp Işlemek usuly
  Şowhun Adatdan daşary ses ýa-da

  Sesiň ýiti üýtgemegi

  Azaldýan zeper ýetdi Reduktory çalyşyň
  Gurmak meselesi Gurluşy barlaň
  Wibrasiýa Uly yrgyldy

  Wibrasiýa ýokarlanýar

  Azaldýan zeper ýetdi Reduktory çalyşyň
  Gurmak meselesi Gurluşy barlaň
  Faceerüsti temperatura Faceerüsti temperatura birden ýokarlanýar Nebit ýetmezçiligi ýa-da ýagyň ýaramazlaşmagy Greag goşuň ýa-da çalşyň
  Bahalandyrylan ýük ýa-da tizlik Loadüküň ýa-da bahanyň bahasyna tizligini azaltmak
  bolt  

  Bolt boş

  bolt momenti ýeterlik däl  

  Talap edilişi ýaly berkidiji bolt

  nebitiň syzmagy Surfaceeriň üstündäki ýagyň syzmagy Çatrykdaky obýekt çatrykdaky arassa ohekt
  O halka zeper ýetdi O halkany çalyşyň
  takyklygy Reduktoryň boşlugy ulalýar Dişli aşgazan Reduktory çalyşyň

  KERTIFIKASI .A

  Resmi kepillendirilen hil kepilligi

  FQA

  S: Dişli guty / tizlik reduktoryny saýlanymda näme bermeli?
  J: Iň oňat usul, motor çyzgysyny parametrler bilen üpjün etmekdir.Biziň inerenerimiz, salgylanma üçin iň amatly dişli guty modelini barlar we maslahat berer.
  Ora-da aşakdaky spesifikasiýany hem berip bilersiňiz:
  1) Görnüşi, modeli we torky.
  2) gatnaşygy ýa-da çykyş tizligi
  3) Iş ýagdaýy we birikdiriş usuly
  4) Hil we oturdylan maşynyň ady
  5) Giriş tertibi we giriş tizligi
  6) Motor markasynyň modeli ýa-da flanes we hereketlendirijiniň ululygy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň