Robot ýarag arassalaýyş stansiýasy

Gysga düşündiriş:

1. Gysga arassalama wagty, durnukly öndürijilik
2. El bilen işlemezden arassalamak işini awtomatiki tamamlaň
3. Kebşirleýişde hapalanmak sebäpli ýüze çykýan hil meseleleriniň öňüni alyň


 • Funksiýa 1:Sim kesmek
 • 2-nji wezipe:Fakeli arassalamak
 • 3-nji wezipe:Oilag sepiň
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Fakel arassalaýyş stansiýasy

   

   

   

  1. Gysga arassalama wagty, durnukly öndürijilik
  2. Arassalaýyş işini el bilen ulanman tamamlaň

  operasiýa
  3. Hapalanmagy sebäpli ýüze çykýan hil meseleleriniň öňüni alyňkebşirlemek

   

   

   

   

  Haryt bilen tanyşlyk

  Awtomatiki arassalaýyş stansiýasy, robot kebşirleme ýaragy we awtomatiki kebşirleýiş ulgamy bilen enjamlaşdyrylan awtomatiki kebşirleýiş ýaragy üçin niýetlenendir. Enjamyň işleýşi robot tarapyndan dolandyrylýar we enjamlar robota degişli seslenme signalyny berer.
  Arassalaýyş stansiýasy, fakeliň kellesini kebşirlemekden we fakeliň burnuny kebşirlemekden kebşirleýiş şlaklaryny we hapalary aýyrmak üçin reamer aýlanyşyny ulanýar. Arassalaýyş stansiýasy doly ýag sanjym gurluşy bilen enjamlaşdyrylandyr, kebşirleýiş fakeliniň kellesi arassalanandan soň çişmä garşy suwuklyk sepip biler, şonuň üçin Kebşirleýiş şlaklarynyň gaýtadan ýelmeşmek ähtimallygyny peseltmek üçin. Şeýle hem, robot kontrolleýjisi tarapyndan elektrik togundan ýa-da kebşirleýiş fakeli tarapyndan mehaniki usulda işleýän awtomatiki sim kesiş enjamy bilen enjamlaşdyrylandyr.

  清理照片
  配置介绍

  Tehnologiýa parametrleri

  gun cleaner for welding robot

  Model

  HY2000S

  Gysylan howa

  Oilagsyz gury howa

  Gerekli howanyň mukdary

  Sekuntda 10 litr

  prosese gözegçilik

  pnewmatik

  Naprýa .eniýe

  24

  Arassalamak wagty

  4 ~ 5 sekunt

  Çişmäge garşy kuwwat

  500ml

  Çişmä garşy sanjym mukdary

  Sazlap bolýar

  Agramy

  14kg

  Aýratynlyklary

  Highhli ýokary hilli önümler

  1. Arassalamak we ýag sepmek dizaýny, arassalaýjy fakeliň kesiş mehanizminiň şol bir ýagdaýynda, arassalamak we ýag sepmek işini tamamlamak üçin robota diňe bir signal gerek.
  2. Arassalaýyş stansiýasyna, beýleki arassa önümler bilen deňeşdirilende, 12 sekuntda ähli arassalaýyş işini tamamlamak üçin bary-ýogy 6-7 sekunt gerek, bu robotyň arassalaýyş wagtyny ep-esli tygşytlaýar we robotyň iş netijeliligini ýokarlandyrýar.
  3. Köpugurly reameriň ulanylmagy, arassalaýjy fakel, geçiriji agzyň oturgyjyny arassalamak täsiriniň köküne bolup biler.
  4. Arassalaýjy fakeliň simlerini kesmek mehanizminiň esasy düzüm bölekleri, tozan we tozan ýok ýokary hilli örtük bilen goralýar.
  5. Fakeliň arassalaýyş stansiýasyndaky ýag sanjym enjamynyň täze görnüşi, solenoid klapan arkaly robot tarapyndan dolandyrylýar.

  6. Howpsuz we ygtybarly atomlaşdyryjy anti-splash serişdesi kebşirleýiş fakeliniň köküne gaty gowy baryp biler.Şol bir wagtyň özünde, ýapyk ýag sanjym kamerasy, köne dizaýn bilen deňeşdirilende, ýag dumanlarynyň hapalanmagy meselesini ep-esli azaldar

  7. Sim kesýän enjam solenoid klapan bilen dolandyrylýar we sim kesilmegi has takyk. Kesilen simiň kolleksiýa gutusyna düşýändigine göz ýetiriň Beýleki marka önümleri bilen deňeşdirilende, elektrik düzülişi gaty ýönekeý, dolandyryş elementleriniň hemmesi howpsuz ýerleşdirildi ýagdaýynda, açyk turbalar gaty az

  DETAIL SHOW

  Highhli ýokary hilli önümler

  细节介绍
  工厂介绍

  KERTIFIKASI .A

  Resmi kepillendirilen hil kepilligi

  FQA

  S: Burun arassalaýjy stasionyňyzy ähli robot üçin ulanyp bolarmy?

  Yes: Hawa, Kuka, kaaskawa, Fanuc, Abb we ş.m. robotlaryň ähli markasy üçin ulanylyp bilner.

  S: Kebşirleýiş ýaragyny arassalaýan stansiýanyň naprýa? Eniýesi barada näme aýdyp bilersiňiz?

  A. 24V

  S: Her aý robotlary kebşirlemek üçin näçe arassalaýjy üpjün edilip bilner?

  A. Her aý 100 ~ 150 birlik

  S: Fakeliň arassa stansiýasy sim kesmek üçin ulanylýarmy?

  J: Hawa, bu funksiýalaryň biridir.sim kesmek, ýag sepmek we fakeli arassalamak üçin ulanylyp bilner.

  S: Robot ýaragyny arassalaýan stansiýa üçin sarp edilýän bölekler barmy

  A. pyrlanmaga garşy ýag, sim kesiji we ream.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň